Liên Hệ

Địa Chỉ

Khu KDC Thuận Giao, Kp. Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Điện Thoại

Phone: (0650) 3721230Fax: (0650) 3721231

Email

baobigiay.hoahopphatbd@gmail.com